Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Italy political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Democratic Party

Democratic Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Hjælper Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Sænk Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Færre Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Democratic Party vælgerne: Nej Source

Northern League

Northern League’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Northern League vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Northern League har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Northern League har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Formindsk Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Såret Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Sænk Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Færre Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Northern League har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Northern League vælgerne: Nej Source

Five Star Movement

Five Star Movement’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Five Star Movement’s svar: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Formindsk Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Five Star Movement’s svar: Nej Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Hjælper Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Sænk Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Færre Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Five Star Movement’s svar: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Five Star Movement’s svar: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Five Star Movement’s svar: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Five Star Movement har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Five Star Movement vælgerne: Nej Source

Brothers of Italy

Brothers of Italy’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Brothers of Italy’s svar: Nej Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Brothers of Italy’s svar: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Brothers of Italy’s svar: Det afhænger af partiets medlemmer. Giorgia Meloni: modsatte; Edmondo Cirelli: til fordel for en folkeafstemning. Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Brothers of Italy’s svar: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Brothers of Italy’s svar: Ja Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Såret Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Sænk Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Færre Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Formindsk Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Brothers of Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Brothers of Italy vælgerne: Nej Source

More Europe’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

More Europe vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

More Europe’s svar: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

More Europe’s svar: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

More Europe’s svar: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Forøg Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Hjælper Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

More Europe’s svar: Sænk Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Færre Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

More Europe’s svar: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

More Europe har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

More Europe vælgerne: Nej Source

Left Ecology Freedom

Left Ecology Freedom’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Forøg Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Left Ecology Freedom’s svar: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Hjælper Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Hæv Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Færre Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Left Ecology Freedom har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Left Ecology Freedom vælgerne: Nej Source

Forward Italy

Forward Italy’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Forward Italy’s svar: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Forøg Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Formindsk Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Burde arbejdsgiverne betale mænd og kvinder samme løn for det samme arbejde? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør kirkeskatten afskaffes? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør staten give tilskud til landmænd? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Såret Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Mere Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Forøg Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Forward Italy har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Forward Italy vælgerne: Nej