Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 
Forward Italy

Red-Green Alliance vs Forward Italy on euthanasia

Sosiale problemer

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Red-Green Alliance har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Forward Italy’s answer: Nei Source

Diskuter denne...

Italiano Norsk